×

Metal Is What You Make Of

Bilime göre elementlerin sıralandığı periyodik tabloda 88 metal bulunmaktadır.

Toprakaltından çıkarılmadıkları takdirde değerleri çok düşüktür.

Çünkü metale değer, anlam ve amaç katan insandır.

Yeryüzüne çıkarıldıktan sonra her metal bir dönüşüm yolculuğuna başlar.

Isıl işlem – birçok çeşidinden hangisi olursa olsun – insanın kendi iradesi doğrultusunda metali bükmesidir.

Dünyanın her yerindeki dökümhaneler, metal atölyeleri, tesis ve fabrikalarda ham haldeki elementleri, günümüz yaşantısını oluşturan kayda değer ürünlere dönüştüren şey ısının gücüdür.

İnsan ve Metal: Her zaman birbirlerine bağlı oldu. Çünkü en nihayetinde metal, insanın onu olmaya mecbur bıraktığı şeydir.

Inductotherm Grubu.