×

Büyük Boyutlu Elektro Cüruf Yeniden Ergitme Ocakları

Consarc, nihai ingot ağırlığının 150.000 kg olduğu dünyanın en büyük tek elektrotlu statik ESR ocağını üretmiştir. Bu ocakta, statik bir potada elektrot değişimiyle 150.000 kilogramlık ingotu ergitebilecek şekilde, çoklu elektrot kullanımı da mümkündür.

 

Consarc ESR ocakları, hem yuvarlak hem de yassı elektrotlara yönelik müşteri gereksinimlerini karşılayabilen özel boyutlarda sunulmaktadır.

Teklif İsteyin ››

Inductotherm Grup Türkiye

Barış Mahallesi 1803/2 Sokak No:10 Gebze / Kocaeli

  • Phone: +90 262 646 34 24

Genel Özellikler

• Tamamen eş eksenli

• Hassas elektrot hareketi

• Tam otomatik eriyik kontrolü

• X-Y elektrot merkezleme

• Soy gazla ergitme yapılabilir

• Kuru havayla ergitme yapılabilir

• Yassı ingot kullanılabilir

• Kuru cürufla başlatılabilir

• Sıvı cürufla başlatılabilir

• Amaca yönelik tasarlanmış AC güç kaynakları

Teknik Özellikler

Ürün boyutları:
Büyük ESR ocakları,  Consarc mühendisleri tarafından müşterinin istediği nihai ingot boyutu ve elektrot kaynağına uygun olarak özelleştirilmektedir.

Kuru Veya Sıvı Cürufla Başlatma Özelliği:

Bugün birçok ESR ocak, ön kaynaştırma işlemine tabi tutulmuş cüruf ile “soğuk” başlatılmaktadır. Consarc ayrıca ESR sistemine sahip, “sıcak” (sıvı) cürufla başlatılan bir cüruf ergitme ocağı da sunmaktadır. Bu seçenek özellikle, nem ve rutubet sorunu yaşanan durumlar ve önceden kaynaştırılmış cüruf kaynağı bulmakta zorlanılan yerler için faydalı olmaktadır.

Amaca Yönelik Tasarlanmış AC Güç Kaynakları:

Consarc, kendi güç kaynaklarını tasarlayan ve üreten tek ESR ocak tedarikçisidir.  Bu üniteler, ESR ergitme uygulamasının zorlayıcı gereksinimlerine özel olarak tasarlanmaktadır. Bu sayede Consarc ESR müşterileri,  ESR ve güç iletim sistemleri konusunda karşılarında sadece tek muhatap bulmaktadır.

Consarc büyük ESR ocaklarının bazılarında, üç fazlı hat frekansı girişle tek fazlı düşük frekans çıkış sağlanan, tasarımı yine Consarc’a ait doğrudan frekans çevirici güç kaynağı bulunmaktadır.

Soy Gazla Ergitme Sistemi:
Bugün, birçok Oksijen ve Nitrojene duyarlı alaşım soy gaz atmosferi altında ergitilmektedir. Soy Gazla Ergitme Sisteminin başlıca avantajları aşağıda belirtilmiştir:
• Havayla veya kuru havayla ergitmeye kıyasla, nihai ingotta Oksijen ve Nitrojen seviyelerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur.

  • Sistem tamamen kapalı olup, ergitme esnasında dökümhane kaynaklı kirlenme olasılığını önler.
    • Cürufun oksitlenmesi sorunu olmadığından farklı cüruflar kullanılabilir.
  • Ya hiç ya çok az deoksidan gerektiğinden, ESR ingotlarındaki inklüzyonların temel kaynağı deoksidanlar olabilir.
  • Daha yüksek nitrojen seviyeleri gerektiren alaşımlar, bu elementin alaşımdan giderilme gereğini azaltacak şekilde, daha yüksek nitrojen yüzdesi içeren bir soy gaz atmosferinde yeniden ergitilebilir.