×

Çoklu Elektrot Sistemli Elektro Cüruf Yeniden Ergitme Ocakları

Çoklu Elektrot Sistemli Elektro Cüruf Yeniden Ergitme Ocakları

Consarc elektrot değişimli ESR ocaklarında, tek ve daha büyük bir ingot üretmek üzere, seri halde her seferinde biri olmak üzere birden fazla elektrot kullanılmaktadır. Elektrot değişimli ocaklarda iki ESR ocak kafası bulunur ve ocak, iki kafa arasında yer alan ya statik ya da geri çekmeli ergitme istasyonunda değişim yapılacak şekilde tasarlanır.

Çoğu zaman bu ocaklarda, tek elektrot tek ingot yapılanmasında daha standart bir ürün ergitilirken üretkenliği arttırmak amacıyla, bir veya iki adet “yan” ergitme istasyonu bulunur.

Teklif İsteyin ››

Inductotherm Grup Türkiye

Barış Mahallesi 1803/2 Sokak No:10 Gebze / Kocaeli

 • Phone: +90 262 646 34 24 | +90 262 646 34 25
 • Toll Free: 444 4 173
 • Fax: +90 262 646 29 62

Email: inducto@inductotherm.com.tr

Genel Özellikler

 • Tamamen eş eksenli
 • Hassas elektrot hareketi
 • Tam otomatik eriyik kontrolü
 • X-Y elektrot merkezleme
 • Soy gazla ergitme yapılabilir
 • Kuru havayla ergitme yapılabilir
 • Yassı ingot kullanılabilir
 • Kuru cürufla başlatılabilir
 • Sıvı cürufla başlatılabilir
 • Amaca yönelik tasarlanmış AC güç kaynakları

Teknik Özellikler

Ürün boyutları:
Elektrot değişimli ESR ocakları,  ürün boyutunda çok geniş bir çeşitlilik sunacak şekilde,elektrot boyutları açısından müşteri gereksinimlerine özel olarak tasarlanmaktadır.

Kuru Veya Sıvı Cürufla Başlatma Özelliği:

Bugün birçok ESR ocak, ön kaynaştırma işlemine tabi tutulmuş cüruf ile “soğuk” başlatılmaktadır. Consarc ayrıca ESR sistemine sahip, “sıcak” (sıvı) cürufla başlatılan bir cüruf ergitme ocağı da sunmaktadır. Bu seçenek özellikle, nem ve rutubet sorunu yaşanan durumlar ve önceden kaynaştırılmış cüruf kaynağı bulmakta zorlanılan yerler için faydalı olmaktadır.

Amaca Yönelik Tasarlanmış AC Güç Kaynakları:

Consarc, kendi güç kaynaklarını tasarlayan ve üreten tek ESR ocak tedarikçisidir.  Bu üniteler, ESR ergitme uygulamasının zorlayıcı gereksinimlerine özel olarak tasarlanmaktadır. Bu sayede Consarc ESR müşterileri,  ESR ve güç iletim sistemleri konusunda karşılarında sadece tek muhatap bulmaktadır.

Soy Gazla Ergitme Sistemi:

Bugün, birçok Oksijen ve Nitrojene duyarlı alaşım soy gaz atmosferi altında ergitilmektedir. Soy Gazla Ergitme Sisteminin başlıca avantajları aşağıda belirtilmiştir:
• Havayla veya kuru havayla ergitmeye kıyasla, nihai ingotta Oksijen ve Nitrojen seviyelerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur;

• Sistem tamamen kapalı olup, ergitme esnasında dökümhane kaynaklı kirlenme olasılığını önler;
• Cürufun oksitlenmesi sorunu olmadığından farklı cüruflar kullanılabilir;

• Ya hiç ya çok az deoksidan gerektiğinden, ESR ingotlarındaki inklüzyonların temel kaynağı deoksidanlar olabilir;

• Daha yüksek nitrojen seviyeleri gerektiren alaşımlar, bu elementin alaşımdan giderilme gereğini azaltacak şekilde, daha yüksek nitrojen yüzdesi içeren bir soy gaz atmosferinde yeniden ergitilebilir.