×

Elektro Cüruf Yeniden Ergitme Ocakları (ESR)

Elektro Cüruf Yeniden Ergitme Ocakları

1960’lı yıllarda Consarc mühendisleri,  o tarihlerde kullanılandan oldukça farklı ve yeni bir elektro cüruf yeniden ergitme yaklaşımı geliştirdiler. Proses verim ve performansında sağlanan iyileşmeler sayesinde Consarc, dünya genelinde, ESR sisteminin lider üreticisi haline gelmiştir.

Consarc mühendislerinin yaptığı şey; “yüksek doluluk oranına” sahip bir elektrotu (çapı neredeyse potanın çapına yakın), ana güç iletkenlerinin eş eksenli olarak eriyik banyosunun etrafını sardığı bir AC hat frekanslı ocak tasarımında kullanmaktı.  Yüksek doluluk oranına sahip elektrot; azalan güç tüketimi, yüksek ingot kalitesi ve daha iyi ingot yüzeyleri de arasında olmak üzere önemli avantajlar sunar.

Eş eksenli iletkenler sistemi sayesinde daha küçük ve daha verimli güç kaynakları kullanılabilmekte ve eriyikte oluşan istenmeyen manyetik karıştırma miktarı azalmaktadır.  Dahası, önceki tüm ESR tasarımlarının karakteristik bir özelliği olan ve bitişik eriyiklerle manyetik etkileşime yol açan, civar çelik iskeletin eddy akımları yoluyla ısınmasına yol açan kaçak manyetik alanı fiilen önlemiştir.

Consarc tarafından üretilen tüm ESR ocaklarında bu eş eksenli tasarım ilkeleri kullanılmaktadır.

Teklif İsteyin ››

Inductotherm Grup Türkiye

Barış Mahallesi 1803/2 Sokak No:10 Gebze / Kocaeli

 • Phone: +90 262 646 34 24 | +90 262 646 34 25
 • Toll Free: 444 4 173
 • Fax: +90 262 646 29 62

Email: inducto@inductotherm.com.tr

Genel Özellikler

 • Tamamen eş eksenli
 • Hassas elektrot hareketi
 • Tam otomatik eriyik kontrolü
 • X-Y elektrot merkezleme
 • Soy gazla ergitme yapılabilir
 • Kuru havayla ergitme yapılabilir
 • Yassı ingot kullanılabilir
 • Kuru cürufla başlatılabilir
 • Sıvı cürufla başlatılabilir
 • Amaca yönelik tasarlanmış AC güç kaynakları

Teknik Özellikler

Kuru Veya Sıvı Cürufla Başlatma Özelliği:

Bugün birçok ESR ocak, ön kaynaştırma işlemine tabi tutulmuş cüruf ile “soğuk” başlatılmaktadır. Consarc tarafından ayrıca ESR sistemine sahip, “sıcak” (sıvı) cürufla başlatılan bir cüruf ergitme ocağı da sunulmaktadır. Bu seçenek özellikle, nem ve rutubet sorunu yaşanan durumlar ve önceden kaynaştırılmış cüruf kaynağı bulmakta zorlanılan yerler için faydalıdır.

Amaca Yönelik Tasarlanmış AC Güç Kaynakları:

Consarc, kendi güç kaynaklarını tasarlayan ve üreten tek ESR ocak tedarikçisidir.  Bu üniteler, ESR ergitme uygulamasının zorlayıcı gereksinimlerine özel olarak tasarlanmaktadır. Bu sayede Consarc ESR müşterileri,  ESR ve güç iletim sistemleri konusunda karşılarında sadece tek muhatap bulmaktadır.

Soy Gazla Ergitme Sistemi:

Bugün, birçok Oksijen ve Nitrojene duyarlı alaşım soy gaz atmosferi altında ergitilmektedir. Soy Gazla Ergitme Sisteminin başlıca avantajları aşağıda belirtilmiştir:
• Havayla veya kuru havayla ergitmeye kıyasla, nihai ingotta Oksijen ve Nitrojen seviyelerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur.

 • Sistem tamamen kapalı olup, ergitme esnasında dökümhane kaynaklı kirlenme olasılığını önler.
  • Cürufun oksitlenmesi sorunu olmadığından farklı cüruflar kullanılabilir.
 • Ya hiç ya çok az deoksidan gerektiğinden, ESR ingotlarındaki inklüzyonların temel kaynağı deoksidanlar olabilir.
 • Daha yüksek nitrojen seviyeleri gerektiren alaşımlar, bu elementin alaşımdan giderilme gereğini azaltacak şekilde, daha yüksek nitrojen yüzdesi içeren bir soy gaz atmosferinde yeniden ergitilebilir.