×

Geçici Bekletme Potaları

Geçici Bekletme Potaları hem planlı hem de plansız durumlar için kullanılabilir. Bu potalar, termal battaniye ve  hava soğutmalı kablolarla sarılmış bir çelik gövdeden çubuk ettir.

Teklif İsteyin ››

Inductotherm Grup Türkiye

Barış Mahallesi 1803/2 Sokak No:10 Gebze / Kocaeli

  • Phone: +90 262 646 34 24

Genel Özellikler

Geçici Bekletme Potaları, ana potadan ergimiş metalin pompalar vasıtasıyla dışarı alınıp, burada yine ergimiş halde tutulması ve ana poataya geri pomapalanabilmesi için tasarlanmıştır. Küçük bir indüksiyon güç kaynağı ünitesi ile ergimiş metal banyosunun istenen sıcaklıkta tutulması için gereken enerji sağlanır. İndüktör değişimi veya benzeri bakımlar esnasındaki kısa dönemli bekletme işlemleri içn tasarlanmışlardır.

 

 

Teknik Özellikler

Özel çözümler için lütfen Inductotherm ile temasa geçin.